Lojosamfundets styrelse

Tom Dahlin

Samfundets ordförande

2020-2024

Arne Tasa Styrelseordförande

2019-2021

Ilpo Härmä Vicestyrelseordförande

2018-2020

Gun Holm Sekreterare

2020-2022

Carita Haga Ekonom

2020-2022

Ulla Simell Arkivarie

2019-2021

Kurt Askolin Styrelsemedlem

2020-2022

Adrian Candolin Styrelsemedlem

2019-2021

Irmeli Wikman Styrelsemedlem

2018-2020

Gunilla Räikkönen Styrelsemedlem

2018-2020

 

Verksamhetsgranskare: Heidi Himmanen, Maj-Britt Vääriskoski (suppl.)