Nr  Utgivningsår   Författare Skriftens namn

Boken "Bilder och minnen från Lojo under krigsåren 1939-1944,
Kuvia ja muistoja Lohjalta 1939-1944 ajalta", Lojoana 59 är Lojosamfundets senaste publikation.


Varje medlem, som har betalat sin medlemsavgift till Lojosamfundet erhåller boken gratis så långt böckerna räcker. Postningsavgiften betalas av medlemmen. Kontakta sekreteraren för närmare uppgifter.

Boken kan även köpas till ett pris av 15,00 € per bok via sekreteraren eller i samband med vår- och höststämma eller på Forna tiders julmarknad.
 
Lojoana
3 1965 Kajanti, Caius S:t Laurentiuskyrkan i Lojo
6 1967 Appelgren-Kivalo, Hjalmar Lojo sjös forna utlopp
7 1967 Ekelund, Erik (Kajanti, Caius) Aleksis Kivi
9 1967 Landgrén, Folke Två tvistande präster i Lojo
12 1968 Tapio, Olavi St. Laurentiuskyrkan i Lojo
23 1970 Krogerus, Harry Karkali udde
24 1970 Brander, Torhild Naturförsvar- en ny livsinställning
25 1970 Kajanti, Caius Litteratören på Fanjunkars- sårad ära eller rubbat sinne?
31 1972 Karsten, Margit Gustaf Storm
33 1972 Pousar, Jarl Gerknäs glasburk
35 1973 Kajanti, Caius Birgitta och andra heliga damer i Lojo
38 1973 Nordström, Werner Då Lojo fick lokomotiv-jernwäg
39 1974 Oja, Aulis Varola- Warelius- Warell
40 1974 Jutikkala, Eino Hindrich Hindersson: den nyländska talmannen för bondeståndet vid 1680-års riksdag
41 1974 Rein, Gabriel d.y. En episod ur det kommunala livet i Lojo...
42 1974 Kajanti, Caius Margaret Capsia ja Lohjan vanha alttaritaulu
43 1978 Anthoni, Eric Gabriel Rein d.y.
45 1979 Kajanti, Caius Sju stakars hus i Lojo
47 1988 Bäckman, Helmer Bispens svärd, svaret i S:t Lars
48 1989 Forsström, Margit Mannerheims första besök i vårt hem 1919
49 1991 Cavonius, Gösta Lojo pedagogi- en tidig föregångare till grundskolan
50 1992 Nordström, Werner C.G. Mannerheim
51 1994 Krogerus, Rolf Något om växtvärlden i Lojo-området
52 1994 Bäckman, Helmer Robert Boldt
53 1996 Bäckman, Helmer Byar och hemman i Lojo: svensk-finsk namnförteckning
54 2003 Lojosamfundet Minnen från Lojobygden
55 2004

Lojosamfundet (Wahlbeck, Litti, Kylander-Hautamäki, Solveig)

Lojo Trädskolor Ab 1889-1973
56 2006 Lojosamfundet

Bevara Lojo i bild
Vanhaa Lohjaa kuvina

57 2009 Lojosamfundet 100 år för Lojobygden
58 2012 Lojosamfundet En samling visor från Lojo
59 2016 Lojosamfundet Bilder och minnen från Lojo under krigsåren 1939-1944
Kuvia ja muistoja Lohjalta 1939-1944 ajalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ur boken: 100 år för Lojobygden

Nr  Utgivningsår   Författare Skriftens namn
Pro Lojo
1 1965 Soini, Yrjö Kalkki-Petteri: (Petter Forsström) erään kunnianmiehen elämänvaiheita 2 upplagan
2 1969 Lojosamfundet  Årsbok 1969 (saknas i samfundets arkiv!)
3 1973 Lojosamfundet Festskrift till Margit Karsten
4 1979 Helenius, Linda Vivamo ja sen asukkaiden vaiheita
5 1994 Karsten, Eva Ett liv som pedagog och hembygdsforskare: om Robert Boldt och hans tid 1861-1923

Ur boken: 100 år för Lojobygden